Събития

„Кулинарното наследство на Тракия“ в Ивайловград, област Хасково, България

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

От 2012 г. насам, през първия уикенд на м. септември, в Ивайловград се провежда международен фестивал на традиционната храна, поминъка и занаятите „Кулинарното наследство на Тракия“. Организатори са Община Ивайловград и Народно читалище „Пробуда-1914“.

Фестивалът включва производители на сладки, билки, подправки, плодове, зеленчуци, пчелни продукти, тахана, вино, ракия, тестени изделия и типични ястия от района на Ивайловград, както и от региони на Франция, Гърция и Турция. На фестивала участват и много занаятчии, скулптори, художници и други.

Организатор: Община Ивайловград, НЧ „Пробуда 1914”,телефони: +359 3661 6090; +359 3661 6528;

мобилен: +359 885 504 010

http://ivaylovgrad.bg/

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.