Събития

Previous Next

Заключителна работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение

Потребителски рейтинг: 0 / 5

Звезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивнаЗвезда неактивна
 

 На 7 и 8 юни 2018 г. в офиса на Търговско-промишлена палата – Узункьопрю, Турция се проведе заключителна работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017г., финансиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

Участие в срещата взеха 4 представители на екипа и  4 представители на ръководствата на партньорите  по проекта Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция и Хасковска търговско-промишлена палата. Проектът стартира през м. март 2017 г. и е с продължителност 15 месеца. 

На първия ден се проведе пресконференция, на която направиха приветствия Ерджан Ихтияр-председател на Търговско-промишлената палата – Узункьопрю и Янчо Янев - председател на Хасковската търговско-промишлена палата. По време на пресконференцията беше презентирано изпълнението на проекта и постигнатите резултати, които са:

  • Обучени 20 български и турски експерти за планиране на дестинация и маркетинг на дестинация;
  • Изготвен Маркетингов план за граничен туризъм в трансграничния регион Хасково – Одрин;
  • Създаден съвместен комитет за мониторинг и маркетинг на дейностите по проекта;
  • Разработено мобилно приложение за Android и за iPhone: UTSO MOBIL
  • Изготвени информационни материали - брошура, Каталог за занаятите в трансграничния регион, рекламни видео клипове за туризма и уеб-сайт: bulgaria-turkey.eu
  • Успешно бяха представени възможностите за туризъм в трансграничния регион от членовете на Маркетинговия комитет на Международното изложение ITB в Берлин, Германия от 7 до 11 март 2018 г.

Срещата приключи с дискусия за осигуряване устойчивост на  постигнатите резултати по проекта.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програмата Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.