Събития

Previous Next

Трета работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

На 01 и 02 март 2018 г. в офиса на Хасковската търговско-промишлена палата се проведе третата работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017г., финасиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

Участие в срещата взеха 4 представители на екипа и  4 представители на ръководствата на партньорите  по проекта  Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция и Хасковска търговско-промишлена палата. Проектът и с период на изпълнение: 21.03.2017 г. -  20.06.2018 г.

По време на срещата бяха представени изготвените информационни материали по проекта: брошура, Каталог за занаятите в трансграничния регион, рекламни видео клипове за туризма,  Мобилното приложение за Android така и за iPhone е: UTSO MOBIL и уеб-сайта: bulgaria-turkey.eu.

Участниците в срещата дискутираха изпълнението на всички дейности, постигането на резултатите и отчитането на заложените индикатори. Също така се обсъдиха задачите на екипа по проекта във връзка с успешното представяне на туризма в транграничния регион на информационния щанд по време Международното изложение ITB в Берлин, Германия от 7 до 11 март 2018 г.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.