Събития

Previous Next

Втора работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

На 29 и 30 ноември 2017 г. в офиса на Търговско-промишлената палата – Узункьопрю, Турция се проведе втората работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение по проект с наименование: „Една дестинация две държави“, рег. № CB005.1.22.134 и договор №  РД-02-29-40/20.03.2017г., финасиран по първата покана за проектни предложения по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

Проектът се изпълнява от 21.03.2017 г. от партньорите: Търговско-промишлената палата на Узункьопрю, Р. Турция и Хасковска търговско-промишлена палата и трябва да приключи на 20.06.2018 г.

По време на срещата беше отчетено изпълнението на дейност 1 -  Обучения по Планиране на Дестинация и Маркетинг на Дестинация, които бяха проведени през м. октомври в Узункьопрю и Хасково. Бяха обучени 20 български и турски представители на туристически информационни центрове и туроператори, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма. 

Партньорите обсъдиха задачите във връзка с успешното реализирана на следните основни дейности: изготвяне на информационни материали по проекта: Каталог за занаятите в трансграничния регион, рекламни видео клипове за туризма, информационна брошура; изготвяне на мобилно приложение с информация за туризма в трансграничния регион Хасково – Одрин; участие и представяне на информационен щанд на Международното изложение ITB в Берлин, Германия през м. март 2018 г.

На срещата беше отчетено, че дейностите по проекта се изпълняват съгласно графика и партньорите си сътрудничат много добре за постигане на заложените резултати, които са свързани с развитието на общи туристически продукти.

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.