Събития

Previous Next

Обучение по Маркетинг на дестинация се проведе в Хасково

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

В периода 25-28 октомври 2017 г. се проведе обучение по маркетинг на дестинация в залата на хотел „Фантазия“, гр. Хасково, което  бе организирано по проект с наименование: „Една дестинация две държави”, рег. № CB005.1.22.134 и договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-40/20.03.2017 г. по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

В обучението участие взеха 20 български и турски представители на туристически информационни центрове и туроператори, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма.  Янчо Янев, председател на УС на Хасковската търговско-промишлена палата приветства участниците в обучението, който им препоръча да рекламират новите съвместни туристически продукти между трансграничния регион на Българя и Турция.

Лекторите на обучението бяха Пенка Георгиева, директор на Професионалната гимназия по туризъм – Хасково и Бинка Гаджева - преподавател в същата гимназия. Основните теми на обучението бяха: особености на маркетинга и маркетинговата среда в туризма; създаване на туристически продукт – основни и допълнителни услуги. Маркетинг и реклама на продукта; международен маркетинг в туризма; дигитален маркетинг в туризма; маркетинг в сектора на хотелиерските услуги; маркетинг в сектора туроператорските и турагентските услуги.

 

 
Презентации:
 
 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.