Събития

Previous Next

Експерти по туризъм от Хасково и Одрин се обучиха в гр. Узункьопрю, Турция да планират дестинации

Потребителски рейтинг: 5 / 5

Звезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активнаЗвезда активна
 

В периода 9-12 октомври 2017 г. се проведе обучение по планиране на дестинация в гр. Узункьопрю, Р. Турция, което  бе организирано по проект с наименование: „Една дестинация две държави”, рег. № CB005.1.22.134 и

договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-02-29-40/20.03.2017 г. по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020 CCI: 2014TC1615CB005.

В обучението участие взеха 20 български и турски представители на туристически информационни центрове и туроператори, хотелиери и ресторантьори, както и представители на нестопански организации, развиващи дейност в сферата на туризма. Участниците в обучението бяха приветствани от Ерджан Ихтияр, председател на Търговската палата – Узункьпрю и Янчо Янев – председател на Хасковската ТПП.

Лекторите на обучението бяха Корай Генч – преподавател в Университет Абант Иззет Вайсал и доц. д-р Емел Гьоненч Гюлер – преподавател в Тракийския университет, факултет Алтернативен туризъм, които запознаха участниците с важните етапи при планиране на дестинацията. Също така лекторите представиха практики от различни държави за планиране в различни сфери на туризма.

Участниците в обучението имаха възможност да разгледат най-важните забележителности в Узункьопрю – дългият мост, реставрираната църква Св. Йоан, която се използва за културен център и паркове за отдих. На всички им направи впечатление, че за развитието на туризма има нужда от подобрение на местата за посещение, както и от засилване на обмена на туристи между Хасково и Узункьопрю.

 

 

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.