Основни дейности

За WP1: Разработване на съвместен маркетинг план за региона:

  1. Обучения по Планиране на Дестинация и Маркетинг на Дестинация

Две обучения - Първото обучение ще бъде за Планиране на Дестинация и ще включва темите: Глобални тенденции в туристическата индустрия, стратегическото планиране, SWOT анализ и планиране на граничния туризъм. Обучителната програма ще бъде  за 4 дни в Узункьопрю.

Второто обучение ще бъде Маркетинг на дестинацията и ще включва темите: маркетингова стратегия и план за действие, сегментиране, основни послания и комуникационни канали за сегментирането, маркетингови цели, тактики и изпълнение. В края на обучителната програма ще бъде изготвен план на Маркетинг на дестинация „Граничен туризъм”. Обучителната програма ще се проведе в Хасково за 4 дни.

 

  1. Срещи на Маркетинг мониторингов комитет (2 в Узункьопрю и 2 в Хасково)

В комитета ще участват осем представители на екипа по проекта и представители на управителните съвети на двете палати. Комитетът ще заседава 4 пъти - веднъж на 3 месеца, за да анализира и оцени успеха на дейностите по проекта и ще изготвя доклади.

 

  1. Изграждане на капацитет за услуги на партньорите

Тази дейност ще се осъществява с цел увеличаване на капацитет на палатите при обслужването на своите членове в областта на туризма и свързаните с него отрасли. В обхвата на тази дейност ще бъдат разработени мобилни приложения, свързани с услугите на палатите, които ще  бъдат ефективни. Тази дейност също ще бъде важен инструмент за устойчивостта на проекта, за да мотивира бизнес общество да участва в подкрепа на развитието "граничен туризъм" развитие.

 

За WP2: Промоционални материали за Граничен Туризъм

  1. Подготовка на рекламни материали

Партньорите по проекта и експерти съвместно  ще  разработят рекламните материали. Тези материали ще бъдат използвани в маркетингови дейности.

  • Блог § Уеб-сайт ще бъде проектиран на базата на принципите маркетинг плана, подходящи за "Граничен туризъм". Ще има периодични блог публикации на сайта, за да се увеличи посещаемостта на уеб страницата и всички социални медии и интернет маркетингови инструменти ще бъдат насочени към тази уеб страница. Публикации в блога ще бъдат написани от туристи, които са посетили двете страни на границата по време на едно пътуване.
  • Заснемане на 5 кратки маркетинг видеоклипа с цел онлайн разпространение. Тези видеоклипове ще използват мотото на "едно пътуване, две държави" и ще представят силните страни на региона за насърчаване и маркетинга. Видеоклиповете ща бъдат качени в уеб страницата и в социалните медии.
  • Изготвяне и отпечатване на 1000 информационни брошури и 1000 каталози на български, турски и английски езици с информация за занаятите в трансграничния регион, за да бъдат раздадени по време на международно изложение извън трансграничния регион. Отново ще бъде използван основния акцент на "Граничен туризъм" за привличане на интереса към трансграничния регион.
  • Изготвяне на 3-D магнити, които ще бъдат малки подаръци на туроператори и посетителите на международното изложение.

 

За WP3: "Граничен туризъм" Маркетинг Кампания

  1. Маркетинг в социалните мрежи

Партньорите по проекта искат да се създадат съвместна трансгранична марка в туристическата индустрия, използвайки тенденцията към увеличаване на интерес към "Граничен туризъм". Инструментите за социални медии сега са задължителни и по-лесния инструмент е създаване на марка и повишаване на осведомеността на целевата аудитория. Въз основа на този подход, социалната медии кампания ще има четири компонента. Първо - разработени маркетингов план и визуални материали ще бъдат използвани ефективно за достигане на целевата група. Второ – във фазата на планиране стриктно ще бъдат следвани целевата група и сегментирането. Трето - по-канално насърчаване, което ще включва най-използваните социални мрежи като Google, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram и т.н. Четвърто - ще бъде постоянното оценяване на успеха на кампанията основава на аналитичните инструменти, предоставени от социалните мрежи. Тя има за цел да достигне до най-малко 10 000  потенциалните туристи чрез тези инструменти и изложението. Мотото "едно пътуване, две държави", хаштагове, видео, снимки и т.н. Всичко това ще бъде използвано в тази дейност.

  1. „Граничен туризъм" Маркетингова кампания - Международна изложба

 

Международни туроператори имат решаваща роля за разработването на ефективна туристическа дестинация. Най-удобната платформата, която отговаря на изискванията на международните туроператори представлява големи международни панаири. Във връзка с този подход, партньорите по проекта ще наемат щанд на изложение по международен туризъм, например като ITB Берлин и ще представят трансграничния регион на международната аудитория.

По време на изложението партньорите по проекта ще използват маркетинговите инструменти, подготвени за да се свържат с международните оператори за по-нататъшно насърчаване на региона. Очаква се, партньорските институции да се свържат със 100 туроператори от цял свят, но фокусът ще бъдат европейските туроператори за посещение на трансграничния регион България – Турция.

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.