Създаването на проект Една Дестинация Две Държави е възможен поради големия обхват и множеството обекти разположени на територията на трансграничния регион Хасково - Одрин, основно по отношение на природно и културно – историческото наследство.

Трансграничният регион може да се похвали с богата и интересна история от различни периоди, за която свидетелстват достатъчен брой културни и природни забележителности.

Въз основа на туристическия потенциал са откроени следните основни категории туризъм в трансграничния регион - природни забележителности и културно-историческо наследство. Забележителностите от тези две категории оформят туристическия облик на трансграничния регион Хасково - Одрин като туристическа дестинация.

Последни събития

Заключителна работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение

Заключителна работна среща на Маркетингов комитет за наблюдение

На 7 и 8 юни 2018 г. в офиса на Търговско-промишлена палата – Узункьопрю, Турция се проведе заключителна работна среща на Прочети още...
Участие на ХТПП и ТППУ в международното изложение за туризъм ITB Berlin 2018

Участие на ХТПП и ТППУ в международното изложение за туризъм ITB Berlin 2018

В периода 7-11 март осем представители от Хасковската търговско-промишлена палата и от Търговско-промишлената палата – Узункьопрю, Турция направиха представяне на съвместен Прочети още...
Трета работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение

Трета работна среща на Маркетинговия комитет за наблюдение

На 01 и 02 март 2018 г. в офиса на Хасковската търговско-промишлена палата се проведе третата работна среща на Маркетинговия Прочети още...
  • 1

Бюлетин

Абонирайте се за нашия бюлетин.

Свалете нашето мобилно приложение

Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПП за трансгранично сътрудничество България-Турция
Този уеб-сайт е направен с подкрепата на Европейския съюз, чрез Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП България-Турция 2014-2020, CCI No 2014TC16I5CB005. Съдържанието на уеб-сайта е отговорност единствено на Хасковска търговско-промишлена палата и по никакъв начин не трябва да се възприема като израз на становището на Европейския съюз или на Управляващия орган на Програмата.

© 2018 Хасковска търговско-промишлена палата (ХТПП). Всички права запазени.